kłódka RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej www.fundacja3r.pl

Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.fundacja3r.pl jest Fundacja Ekologiczna 3R z siedzibą w Zabrzu, 41-800, przy ul. Poznańskiej 1, posiadająca NIP 6482772967 i REGON: 360249002. Prywatność użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową jest dla Fundacji szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Fundacja Ekologiczna 3R zbiera od użytkowników dane osobowe, Fundacja pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Ekologiczną 3R w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkowników za pośrednictwem formularza. Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularza na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkownika. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi.

Dane przekazane Fundacji Ekologicznej 3R za pośrednictwem formularza przez użytkowników

Fundacja Ekologiczna 3R zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji zwrotnej. Użytkownik może przekazać Fundacji za pomocą formularza, dane osobowe takie jak imię oraz adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz do realizacji celów marketingowych. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook, Instagram.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.fundacja3r.pl znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.