O nas

Nasza historia

Fundacja została założona w 2014 roku w Zabrzu przez osoby, które z pasją i zaangażowaniem walczą o lepszą przyszłość naszej Planety. Skupiamy się na działalności edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami, propagując zasadę 3R – Reduce, Reuse, Recycle. Po polsku zasadę tą można przetłumaczyć, jako zasadę 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj ponownie, Utylizuj. 

Pierwszy czasownik – Unikaj kupowania zbędnych rzeczy (ogranicz) – mówi o tym, iż poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, zmniejszamy ilość generowanych odpadów. 

Drugi – Użyj ponownie – przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów, które uważane są za jednorazowe, przez co zmniejsza się skalę zanieczyszczeń środowiska.

Trzeci – utylizuj (recykluj) – mówi co należy zrobić, gdy nie można zrezygnować z kupna produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie: należy wyrzucić go do odpowiedniego pojemnika na odpady, aby został przetworzony i ponownie wykorzystany w produkcji. 

Nasza misja

Naszą misją jest budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Pragniemy pokazać, iż dbanie o naszą Planetę i środowisko nie musi być trudne, kosztowne i męczące. Wierzymy, że liczą się małe zmiany. Chcemy edukować i budować dobre nawyki już u najmłodszych. Skupiamy się przede wszystkim na problemie odpadów z tworzyw sztucznych.